• ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


Η ποιότητα, η συνέπεια και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση όλων των κατασκευών που αναλαμβάνουμε, αποτελούν τα εχέγγυα της συνεργασίας μας με Ιδιώτες και Δημόσιους Οργανισμούς. Η συνεργασία μας δε, με εξειδικευμένους υπεργολάβους και υπεύθυνα συνεργεία κατασκευής, εξασφαλίζουν την άρτια και ασφαλή αποπεράτωση οποιασδήποτε εφαρμογής. 


    • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ  (επιλέξτε απο τις παρακάτω εικόνες)

Μελέτη και Κατασκευή  Εμπορικού Κέντρου στη Νέα Αμπλιανη Λαμίας, συνολικής επιφανείας 600,00 τετρ.μέτρων, πλέον υπογείων και βοηθητικών χώρωνΔιάρκεια Ολοκλήρωσης
κατασκευής : 9 μήνες 


Επίβλεψη Κατασκευής  Διώροφης Πολυκατοικίας  στη Νέα Αμπλιανη Λαμίας, συνολικής επιφανείας 1.200,00 τετρ.μέτρων πλέον υπογείων και βοηθητικών χώρων


Διάρκεια Ολοκλήρωσης 
κατασκευής  :  15 μήνες