ΣΥΝΤΟΜΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  


 • Το  '' Τεχνικό Γραφείο Μελετών & Κατασκευών ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ '' αφορά  σε ατομική επιχείρηση που 


  ιδρύθηκε το έτος 1990 στη Λαμία και συνεχίζει αδιαλείπτως να λειτουργεί  έως σήμερα υπό την αποκλειστική Διεύθυνσή 


  μου  με τον διακριτικό τίτλο  Victoria Quality Systems - V.Q.S 


  Κύρια  δραστηριότητα του γραφείου,  είναι οι μελέτες, επιβλέψεις  και κατασκευές Ιδιωτικών Τεχνικών Εργων, καθώς


  επίσης και η κατασκευή  Δημοσίων Εργων (εργοληπτική τάξη πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π - Α2), η παροχή υπηρεσιών 


  Ελεγκτή Δόμησης Β' τάξης , Τεχνικού Ασφαλείας  και Τεχνικού Συμβούλου - πραγματογνώμονα σε δικαστικές  υποθέσεις.


  Απο το έτος 2006, εξ' αφορμής των μεταπτυχιακών μου σπουδών (M.Sc Quality Assurance Management), 


  επιπλέον αντικείμενο της εν λόγω επιχείρησης, αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Μελέτες


  Συστημάτων Ποιότητας (I.S.O, H.A.C.C.P, κατά O.H.S.A.S, κατά E.M.A.S, EcoLabel  κ.α).