• ΜΕΛΕΤΕΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Ολες οι Μελέτες, εκπονούνται με ειδικό και προηγμένης τεχνολογίας λογισμικό σχεδίασης και  υπολογισμών, με τις καλύτερες εφαρμογές hardware και software σύμφωνα με τις απαιτήσεις & προδιαγραφές της κείμενης Νομοθεσίας. Αντιπροσωπευτικά είδη μελετών που δύνανται να εκπονηθούν κατ' αποκλειστικότητα και με συνεργάτες Μηχανικούς :

-  Τοπογραφικά Διαγράμματα - Αποτυπώσεις κτιρίων - Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, 

-  Μελέτες Αποκατάστασης, Προσθήκης, Επέκτασης, Διαρρύθμισης, Αναπαλαίωσης  

-  Αρχιτεκτονικές Μελέτες σε στάδιο προμελέτης & πλήρους εφαρμογής, 

-  Στατικές Μελέτες, Περιβαλλοντικές Μελέτες - Τεχνοοικονομικές Μελέτες,

-  Μελέτες Υδρευσης, Αποχέτευσης, Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας, 

-  Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων βάσει του νέου Κ.Εν.Α.Κ,

-  Ιδιωτικές πραγματογνωμοσύνες ακινήτων.


    • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  ΤΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ  (επιλέξτε απο τις παρακάτω εικόνες)

- Μελέτη διαμόρφωση καταστήματος αντιπροσωπείας αυτοκινήτων VolksWagen στη Λαμία επί της οδού Βασιλικών

- Νέα Διώροφη διπλοκατοικία με υπόγειο και Pilotis στη Νέα Αμπλιανη Λαμίας


- Νέα Διώροφη πολυκατοικία με υπόγειους χώρους στη Νέα Αμπλιανη Λαμίας

- Νέα Διώροφη εξοχική διπλοκατοικία 
με υπόγειους χώρους στην Κουβέλα του Δήμου Εχιναίων


- Βιομηχανική εγκατάσταση Σφαγείων 
τριών (3) γραμμών στη Δυτική Φθιώτιδα  

- Αποτύπωση εγκαταστάσεων Βιομηχανίας επεξεργασίας σιτηρών και ζωοτροφών στο Αχλάδι του Δήμου  Εχιναίων


- Συγκρότημα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας

- Διάφορες κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες οικοδομικών έργων 


- Συγκρότημα Βιολογικού Καθαρισμού Συγκροτήματος Σφαγείων τριών (3)  γραμμών στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας