ΝΕΑ


 25.05.2018

-----------------

Ανακοίνωση σχετικά με την προστασία δεδομένων

  

Στο γραφείο μας ήδη έχει εγκαθιδρυθεί και λειτουργεί ολκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμφώνως των διατάξεων του Γενικού  Κανονισμού  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation-GDPR No 679/2016 ).
Μπορείτε να επισκεφθείτε το αρχείο παλαιότερων ανακοινώσεων & νέων του γραφείου 

ή 

να επιστρέψετε στην Κεντρική Σελίδα, πατώντας τον αντίστοιχο  σύνδεσμο απο τους παρακάτω