ΝΕΑ


 03.11.2017

-----------------

Ανακοίνωση σχετικά με την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης

  

Εκδόθηκε και ισχύει από 03.11.2017 ο νέος νόμος (ν.4495/2017) για την αναστολή των κυρώσεων ή/και την εξαίρεση από την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών (Φ.Ε.Κ 167 Α' της 03.11.2017)

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την ακριβή εκτίμηση του κόστους ένταξης στις ανωτέρω ρυθμίσεις του νέου νόμου που σας αφορά, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να επισκεφθείτε το αρχείο παλαιότερων ανακοινώσεων & νέων του γραφείου 

ή 

να επιστρέψετε στην Κεντρική Σελίδα, πατώντας τον αντίστοιχο  σύνδεσμο απο τους παρακάτω