• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ


  • ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ


1)   «Εφαρμογή συστήματος προτύπου ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

         Η περίπτωση του τμήματος Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι.  Λαμίας »                        Θεσσαλονίκη, 21-22 Νοεμβρίου 2008  

         3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ   ΚΑΙ ΤΗΝ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  


2)   « Η αυτο-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας ως μια προσεγγιστική απόπειρα εφαρμογής του 

         Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης - Κ.Π.Α.»                                                             Θεσσαλονίκη, 21-22 Νοεμβρίου 2010  

         4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ


  • ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΤΟΥ 

      ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Ε.Κ.Δ.Δ.Α


ΘΕΜΑ :  « Το Κοινό πλαίσιο Αξιολόγησης - C.A.F - ως εργαλείο για τη Δοίκηση Ολικής Ποιότητας »

  - Π.ΙΝ.ΕΠ  Δυτικής Μακεδονίας      2009    Κοζάνη    

  - Π.ΙΝ.ΕΠ  Στερεάς Ελλάδας           2009    Λαμία         

  - Π.ΙΝ.ΕΠ  Θεσσαλίας                     2009    Λάρισα   

  - Π.ΙΝ.ΕΠ  Στερεάς Ελλάδας           2010    Λαμία

  - Περιφέρεια Στερεάς - Θεσσαλίας  2012    Λάρισα 

  - Περιφέρεια Στερεάς - Θεσσαλίας  2012    Λαμία


  •  ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ


 - « Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ »  - Γαρτσιώνης Ευάγγελος   (υπό έκδοση)

    

 - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ σχετικές με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 

    Δημοσιευμένα  στο σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-Class του Τ.Ε.Ι  ΛΑΜΙΑΣ  

  • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  Α.Τ.Ε.Ι  ΛΑΜΙΑΣ (2007 έως  2010)

     

    Για να δείτε τη λίστα με το αυτούσιο έργο επίβλεψης Πτυχιακών Εργασιών σπουδαστών του Α.Τ.Ε.Ι, πατήστε εδώ


  • ΑΡΘΡΑ  ΣΕ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  ΤΥΠΟ


    « Προσέγγιση στα συστήματα Ανάλυσης Κόστους Ποιότητας »    Περιοδικό Manager, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008, Τεύχος 27, σελ.19