• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ 


 • Απο το έτος 2007 , Εξωτερικός Συνεργάτης του Τ.Ε.Ι  Λαμίας  διδάσκοντας  Θεωρία και Εργαστήριο του μαθήματος  


  ''Συστήματα Ολικής Ποιότητας '' στο Ζ' Εξάμηνο Σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών. 


  Για να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του μαθήματος, πατήστε  εδώ

 • Απο το έτος 2008 , μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης 


  (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) του Υπουργείου Εσωτερικών, με εισηγήσεις σε Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ)


  σε προγράμματα  που απευθύνονται σε στελέχη  Δημόσιων  Οργανισμών σε θέματα σχετικά με την Ολική Ποιότητα.

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε) και εισηγητής ενοτήτων σε επιμορφωτικά 


   προγράμματα εκπαίδευσης