• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  • - Συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες (Μηχανολόγους μηχανικούς, Δομοστατικούς, Οικονομολόγους, Νομικούς, κ.α)